Mối liên hệ giữa hệ thống thuộc dạ dày – ruột và hệ thống thần kinh – nội tiết

Về các cơ chế hấp thu các chất hòa tan trong nước (các sản phẩm thủy phân hydrat carbon và protein), cũng như về hấp thu và biến thể các thành phần lipid trong các tế bào ruột.
Như vậy đã có những thay đổi cơ bản các nhận thức về vai trò của hệ thống tiêu hóa. Những biến đổi này liên quan với sự phát triển nội tiết học thuộc dạ dày- ruột, mà hiện nay gọi là vi sinh thái học (microecologie) và nội sinh thái học (endoecologie) của cơ thể.
Kết quả của sự phát triển các phương pháp nhận dạng các tế bào nội tiết trên kính hiển vi điện tử và huỳnh quang với việc sử dụng phương pháp miễn dịch đã xác định rằng, ống dạ dày – ruột của người và các động vật cao cấp chứa một lượng lớn các yếu tố nội tiết nằm rải rác, khối lượng tổng thể của nó vượt khối lượng các tuyến nội tiết còn lại. Hệ thống nội tiết thuộc dạ dày – ruột bao gồm trong đó hơn hàng chục loại tế bào nội tiết khác nhau sản sinh ra không ít hơn vài chục hormon đồng nhất và cần thiết. Trường hợp này khá đặc biệt – một số trong các hormon này không chỉ có hiệu quả tại chỗ (như hiệu quả liên quan với các chức năng tự điều hòa và cấu trúc hệ tiêu hóa), mà còn có hiệu quả mang tính chất hệ thống (dưới thuật ngữ này ngụ ý ảnh hưởng của các cấu trúc nội tiết thuộc dạ dày ruột đến các chức năng của các cơ quan và hệ thống khác nhau với các chức năng không phải tiêu hóa). Riêng biệt người ta đã xác định rằng hệ thống thuộc dạ dày – ruột ảnh hưởng đến trao đổi protein, mỡ và lipid (hoặc trực tiếp hoặc qua tuyến nội tiết). Mối liên hệ giữa hệ thống thuộc dạ dày – ruột và hệ thống thần kinh – nội tiết thuộc hypothalamus – hypophys là rất đặc biệt.
Nhờ phát triển vi sinh học, nói riêng là vi sinh học của ống dạ dày – ruột và môn vật nuôi thí nghiệm làm ta hiểu rõ rằng, hệ thực vật đường ruột đóng vai trò hết sức quan trọng tiết kiệm về mặt chuyển hóa chung của cơ thể, là nơi tiếp tế nhiều acid amin và vitamin không thay thế được, nhưng kèm theo nó cung cấp một số chất độc. Hầu như thành quả đặc biệt trong lĩnh vực nội sinh thái là biểu hiện những thay đổi về chất và lượng đối với quần thể vi sinh liên quan với biến đổi dinh dưỡng và trạng thái của cơ thể. Ngoài ra đã chứng minh được mối liên hệ giữa quần thể vi khuẩn và chất nhầy của ống dạ dày – ruột. Cuối cùng, hầu như sự thay đổi một số quan niệm chung về sinh học và sinh lý, đặc biệt đối với nhận thức các vấn đề thuộc lão khoa của sinh lý dạ dày – ruột là hiện thực.

You may also like...