Author: lanphuongpt2028

Mối liên hệ giữa hệ thống thuộc dạ dày – ruột và hệ thống thần kinh – nội tiết

Mối liên hệ giữa hệ thống thuộc dạ dày – ruột và hệ thống thần kinh – nội tiết

Về các cơ chế hấp thu các chất hòa tan trong nước (các sản phẩm thủy phân hydrat carbon và protein), cũng như về hấp thu và biến thể các thành phần lipid trong...

Hiếp dâm trẻ em là một tội ác cấm xử lý nghiêm minh đến mức cao nhất là tử hình!

Hiếp dâm trẻ em là một tội ác cấm xử lý nghiêm minh đến mức cao nhất là tử hình!

Tại hội thảo “Làm thế nào để ngăn chặn tệ nạn hiếp dâm trẻ em sáng 4 – 6 – 94” Theo số liệu chưa đầy đủ của 8 quận – huyện thuộc Hội...